Zeleni ključ (Green Key)

Zeleni ključ (Green Key) je mednarodni program okoljskih oznak za turistične namestitve in druge turistične objekte. Gre za sistem certificiranja, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma in promovira okoljsko odgovorno ravnanje v turistični industriji. Namen programa je zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje ter spodbujanje ozaveščenosti gostov in turističnih objektov o pomembnosti varovanja naravnih virov. Gostinski objekti, ki so prejeli oznako Zeleni ključ, izpolnjujejo določena okoljska merila in se zavezujemo k stalnim izboljšavam na področju trajnosti in okoljskega ravnanja.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove – trajnostne – načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeniglede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE
(2) VKLJUČENOST OSEBJA
(3) INFORMIRANJE GOSTOV
(4) VODA
(5) PRANJE IN ČIŠČENJE
(6) ODPADKI
(7) ENERGIJA
(8) HRANA IN PIJAČA
(9) NOTRANJE OKOLJE
(10) ZELENE POVRŠINE
(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST
(12) AKTIVNOSTI V NARAVI
(13) ADMINISTRACIJA

Zeleni Ključ (Green Key)

Kako v našem gostinskem obratu prispevamo k ohranjanju Zemlje

Obrat ima določenega okoljskega upravitelja, ki ima ključno vlogo pri povezovanju vodstva, zaposlenih, dobaviteljev ter nacionalnih in mednarodnih predstavnikov programa Zeleni ključ za vsa vprašanja, povezana z okoljem in trajnostjo.

Naša zaveza k trajnostnim praksam se odraža tudi v promociji trajnostnih načinov prevoza. Osebje je usposobljeno za svetovanje gostom glede uporabe trajnostnih prevoznih možnosti, kot so Soboški Biciklin, javni prevoz (pomoč pri iskanju voznih redov in usmerjanje do postaje) ter možnost najema električnega avtomobila prek storitve Avant 2 Go.

Sodelujemo z lokalnimi in ekološkimi dobavitelji, da zagotovimo zdrave in okusne obroke iz lokalno pridelanih sestavin, spodbujamo trajnostno kmetijstvo in podpiramo lokalno gospodarstvo. Naši gostje lahko uživajo v zelenjavnih in veganskih jedeh.

Ponosni smo na naša prizadevanja za zmanjševanje uporabe plastične embalaže, skrbno in premišljeno nabavljamo embalažo ter spodbujamo goste k uporabi lastnih posod za hrano. Ločujemo odpadke, jih odlagamo v ustrezne zabojnike in uporabljamo stiskalnico ter drobilec stekla za zmanjševanje volumna.

Prav tako smo se lotili svetlobnega onesnaževanja z zamenjavo zunanje razsvetljave z varčnejšo LED in samodejnim časovnim vklopom in izklopom.

Kontrolirana uporaba vode in redno preverjanje vodovodnega sistema zagotavljata preudarno ravnanje z vodnimi viri, medtem ko perlatorji na pipah omejujejo pretok vode.

Zmanjševanje porabe energije dosežemo s sodelovanjem naših gostov in uporabo sončnih panelov za delno samooskrbo.

Naši koraki so majhni, vendar je vsak trud pri ohranjanju narave pomemben. S tem tudi Vas povabimo, da se nam po svojih zmožnostih pridružite. Zavedamo se, da smo del skupnosti in da imamo skupno odgovornost do okolja.

Če se bomo vsi vsaj malo potrudili in skrbno ravnali z našimi dragocenimi naravnimi dobrinami in čim manj obremenjevali okolje, bomo še dolgo lahko uživali v čudežih narave.

Veselimo se vašega obiska in vas vabimo, da skupaj prispevamo k trajnostnemu turizmu.

Povezave: